Chưa bao giờ được chịch em rau sạch hàng họ lại ngon như này, cũng vậy, dù sao cũng đã tránh khỏi một cục diện khó xử. Kỳ thật, lần này anh đến đây là cùng cái công trình làm đường có chút quan hệ đấy. Anh trai cuối cùng cũng đã nói ra vấn đề chính của ông. Qua vài câu thăm dò, em rau sạch giờ cũng biết được mục đích chuyến đi lần này của Anh trai rồi, vlxx ông ta là một ông chủ thì không có khả năng vì mấy cái thiết bị máy móc cũ mà thân hành đi đến kỹ viện, nhất định là ông ta ngửi được một cơ hội nào đó, hiện tại bây giờ ở kỹ viện, cơ hội đối với một công …