Đóng gạch siêu phẩm gái xinh mông múp Suzuhara Emiri phê vãi trưởng, vẫn ngủ say và miệng anh hình như đang nhếch môi cười, Suzuhara Emiri tẽn tò với mình, người ta thường ca cẩm cái đêm hôm ấy hôm gì “ để nói lên sự bứt bách tâm hồn mà ai đó phải chịu đựng vì những bấn loạn tâm sinh lý, beeg điều này quả thật đúng sát với tình cảnh Suzuhara Emiri đêm nay, đầu óc Suzuhara Emiri càng lúc càng bưng bưng như có muôn ngàn nhát búa hay mũi kim đập đâm vào, Suzuhara Emiri cảm thấy mệt mỏi quá sức, cả người Suzuhara Emiri nhộn nhạo như mọi tĩnh động mạch đảo lộn lên hết, các bộ phận sinh lý bị cào cấu xới tung lên, dồn nén…