Dụ dỗ chị dâu ngọt nước làm tình giải tỏa tâm lý, em trai chồng phấn đấu muốn lên chức cũng như người khác, phim xxx chỉ cần em trai chồng làm em trai chồng khu kĩ viện này đầy một năm, chị dâu sẽ bảo đảm sang năm đúng thời gian này, đưa em trai chồng lên làm phó công an huyện làm phò, thế nào. Cái này ra giá đủ cao để em trai chồng nhận lời chứ . em trai chồng mỉm cười gian xảo, ở trong mắt em trai chồng ta thế gian này chẳng có chuyện gì mà không giải quyết được, khi dùng tiền hoặc là quyền lực ngã giá mua bán. Đối với loại người như em trai chồng, dùng tiền mua chuộc nhất định không phù hợp, bởi vì không phải là ai cũng đều …