Đứa cháu gái tuổi mới lớn được chú họ đóng gạch cả đêm, đến, không thể có sai sót đấy, chuyện nghi thức khỏi công này rất trọng yếu, quan hệ đến tiến độ thuận lợi xây dựng con đường mới của chúng ta. chú họ đứng lên quay mắt về phía cháu gái phân phó nói, cũng nhận ra được, phim sex dit nhau đối với một chủ tịch vừa lên đảm nhiệm, ngay lập tức tham dự vào công trình to lớn như vậy, chú họ hẳn bị nhiều áp lực. cháu gái hiểu được, đi tìm chú họ ngay, trước khi tan việc buổi chiều sẽ giao danh sách cho chủ tịch. cháu gái khép lại Laptop gọn gàng, quay người rời đi ngay. Đợi một chút, cháu gái cậu …